خشم و هیاهو رو توی جشنواره دیدم، نوید محمدزاده معمولی بود. توی ابد و یک روز واقعا خوب بود. امیدوارم مثل حامد بهداد اسیر این سبک نشه... .