یه خانواده‌ی غیاثی هست توی تهران، کلی از زمین‌های ما رو بالا کشیدن. انقدر هم کلفت هستن که دستمون بهشون نرسه. از همین تریبون ... آره! .