شما یه سری حق انتخاب داری، اصطلاحا گزینه‌های روی میز؛ ولی انصافن یه سری‌هاشون گوزینه‌ست انقدر تباهن... .