Avatar for conformist
باید رید سر در وزارت نفتی که یه دونه پمپ‌بنزین‌ش دستشویی ندارد. باید رید سر درد شهرداری که چهارتا سرویس بهداشتی عرضه نداره درست کنه. .
Comment
بین راهی ها دارن همه شون ‎· Assal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place