باید رید سر در وزارت نفتی که یه دونه پمپ‌بنزین‌ش دستشویی ندارد. باید رید سر درد شهرداری که چهارتا سرویس بهداشتی عرضه نداره درست کنه. .
بین راهی ها دارن همه شون ‎· Assal