Avatar for conformist
یه دختری داشت از پیاده رو رد می‌شد. سرم توی گوشیم بود. از توقف تق‌تق صدای پاش فهمیدم که وایستاده، سرم رو آوردم بالا.دیدم /تب .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place