اصلا آمریکا رو تصور کنید که چینی، مکزیکی، روس، آلمانی و هزار ملیت دیگه با مهاجمان سفید پوست قاره‌ی سرخ ترکیب شدن. دنیا، دهکده‌ی بزرگی شده. .