از اسپویل بیزارم، هزارتا توییت دارم در مورد هاوس‌آف‌کاردز. با من به گور می‌رن .