سیزده ر‌وز اول سال انقدر سریع می‌گذره که صرفا گذر عمر رو یادآوری کنه. حتی برای ما که بیشترش رو سر کار بودیم. .