مرجع تقلید از نظر زبان‌شناسی، معنی دو‌ واژه و حتا از نظر مردم‌شناسی، ترکیب بسیار‌غریبی هست... .

2015-2016 Mokum.place