راموس اخراج شد بالاخره ولی نتیجه‌ی بازی تغییر نمی‌کنه، ۲-۱ نمی‌شه .