پیچ چای‌ساز خراب شد، همکار فنی‌مون پیچ بلنک‌ ماژول‌های روتر سیسکو بسته بهش :))))) خوشحالا :))))) .