این داستان‌های کوتاه ترسناک‌تون از دقایقی دیگر در اکثر کانال‌های جوک و سرگرمی تلگرام سراسر کشور... .