میدون چهارباغ ، صدای تیر اندازی اومد از دو نوع سلاح مختلف. یکی تک تیر و یکی رگبار. و بعدش سکوت .
نزدییک به ماس که :| شاید حیونی چیزی زدن ‎- samantam
اکباتان کجا چهارباغ کجا ‎- بــــــــــاران!
نزدیک به محل کارمونه :) جنت آباده دیگه ‎- samantam