RT @reshadman: انقدر آنتروپی زندگی بالاس، روزی پنجاه اتفاق خوب میوفته، پنجاه تا اتفاق بد، نمیدونی بخندی، ناراحت شی، اصلا وقت نمیشه درست فکر کرد بهشون .