بست عروسی اور. توی سالن Queen پخش می‌شه :)))) راضی‌م .