RT @shalakhteh: با مصادره عدد 4 توسط پرسپولیسی ها، استقلالی ها از این به بعد عدد پی رو نشون میدن. برای محاسبه محیط و مساحت سوراخهای استقلال! .