یه جوری سرم درد می‌کنه از صبح که می‌خوام از زندگی استعفا بدم .