RT @delnaha: @Conformist77 بیچاره‌ها فکر کردن با این نمایش‌ها اتفاقی میفته .