تا یه جایی "خاتمی‌طور" جواب می‌ده. مردم صبرشون لبریز بشه کلا زیاد اعتقادی به این سبک ندارن. بیشتر "حسین‌اجاقی‌طور" برخورد می‌کنن عزیزان. .