اپ گرشاد باید یه قسمت مخصوص این نامحسوس‌ها بذاره، ملت ازشون عکس بذارن. @Gershadapp .