کسی بخواد اینجوری مزاحم همسر من باشه باید آمادگی همه‌چیزش رو داشته باشه. .