دیشب یه لحظه کوتاه دفتر خاطرات حج دانشجویی سال۸۵ رو خوندم. عجب سرگشتگی‌ای داشتم اون روزها. چقدر خوب بودم. .