از صبح نشد و نرسیدم یه پروپوزال بنویسم .
ارشدی؟ توعم؟ ‎· samantam
@samantam: ki ‎· Conformist
@samantam: نه ‎· Conformist