از صبح نشد و نرسیدم یه پروپوزال بنویسم .
ارشدی؟ توعم؟ ‎- samantam
@samantam: نه ‎- Conformist