RT @mahmudreza1589: میگن 2 دقیقه خندیدن از 20 دقیقه ورزش کردن بیشتر واسه سلامتی مفیده، از این بعد میرم پارک به ورزشکاران بخندم... .