چنان جوجه‌ترشی زدیم بر بدن که بدن به صوت رسا و مخملی‌ای به سخن درآمد و فرمود: آوووووووووخ آوووووووووووووووووخ، زنهار از این بیابان... .

2015-2016 Mokum.place