توی فرهنگ ما یه جوری جا افتاده که اگر دکترای اقتصاد هم ببینی، بهتره بواسیرت رو بدی معاینه کنه چون به‌هر حال دکتر، دکتره! .