جدای اینکه "اتنشن" همه رو جلب کردن، احتمالا دورنمای بیزینس‌شون فردای ایران آزاد، دلیوری دیلدو هست :))) https://t.co/pcJBxQWqEr .