دیشب چه بلا شبی بوده. بچه‌ها ساعت ۷ صبح رفتن خونه :(( امروز دست‌تنهام .
دیشب دیتای رایتل قطع و وصل میشد پس کار شما بود :دی نخسته رفیق ‎· M∂s♥ud
آره داستان داشتیم، شدید ‎· Conformist