امروز دوباره با ارباب‌کل شرکت جلسه داشتم. وسط جلسه گفت یه جوری پیگیری می‌کنی انگار ماها همه استعفا دادیم و تو قراره بمونی :( .