صدای ملانی و فونتیک و صدای تولیدی‌ش واقعا خوبه. کاشکی یه ذره با آهنگسازهای بهتری کار می‌کرد. .