RT @M_Asmmm: خداروشکر من پرسپولیسی ندیدم بعد از باخت نگه پرسپولیسی ام. استقلالیا بعد دربی راجب رئیس جمهوری امریکا بحث میکردن باهم :)))) .