از این می‌ترسم که یه روزی پدرم رو بغل کنم و بتونم راحت از روی زمین بلندش کنم... پدرها نباید پیر بشن. نباید، نباید..‌. .