آجرلو حتا از روی پوپولیستی‌ترین متنی که براش نوشتن هم نتونست درست بخونه، تاج هم اگر بشه دوباره آبهای آلوده برای اصفهانی‌ها باب می‌شه. #نود .