عزیزمحمدی هم کلا نشون داده که سوتی‌هاش بنیان بر اندازه و واقعا هم شوت می‌زنه. واقعا توی باقالی سیر می‌کنه... .