نعمت‌زاده شوخی تلخی بود که با صنعت ایران شد. شوخی که چه عرض کنم، تراژدی مطلق هستند. .