هیچکس به اندازه‌ی سرهنگ علیفر از نتیجه‌ی فعلی بایرن و اتلتیکو راضی نیست. قشنگ توی دلش دارن قند آب می‌کنن. .