شیراز شهری هست که وقتی از مردمش آدرس می‌پرسی، با حوصله جواب می‌دن،و پیشنهادات خوبی هم بهت می‌کنند، انگاری دارند به برادر خودشون آدرس می‌دن. .