RT @SOmatali: نمازخوندن که امری کاملن شخصی ودرونیه تومملکت ماستادداره.یعنی برای برقراری ارتباط بامعبوددم ودستگاه حکومتی داریم.این اگه #ابتذال نیست پس چیه؟ .