RT @mmosafer: قبلن اینقدرها هم سخت نبود! آدمیزاد کم کم دل نازک می‌شود، خسته می‌شود یا چه می‌دانم یک چیزیش می‌شود که زود به زود ویران می‌شود! .