یه جوری تسک دارم توی دستم که واقعا نمی‌دونم چکار باید بکنم .