سوشا مکانی...‌ سوشا تو کمر این تیم رو شکستی سوشا...‌ خدا لعنت کنه سوشا... .
بعنوان بازیکن این تیم، آبرو نذاشته خدایی :)) عتیقه ست این بشر :)) ‎· شرجیــ نشین ™
:)))) ‎· Aliusha