من برای رایتل خیلی زیاد تلاش کردم. از خودم ناراضی نیستم. ترسم اینه که جای جدید هم موثر باشم. این سخته. .