البته این داستان دراماتیک‌تر می‌کنه قهرمانی ۲۴ اردیبهشت رو .