این همکارمون هرچی رو نمی‌دونه می‌گه باگ پیدا کردم. .