RT @amirook_: بدترین اتفاقی که در حال رخ دادنه و میبینمش پیر شدنه بابامه. .