شرکت جدید بچه‌های با دانش و باحالی داره. من زیاد گیک نیستم ولی اگه بودم، قطعا حوصله‌م سر نمی‌رفت. .