دوباره موندیم کنار خیابون منتظر امداد خودرو. نعمت‌زاده بیاد برای ننه‌باباش تولید داخلی کنه ۴۰ میلیون. .