یا می‌تونی تولید کنی، دنا رو می‌زنی ۱۰ میلیون. نمی‌تونی ، می‌ذاری‌ها تویوتا وارد بشه ۱۵ میلیون. .