انتخاب مورینیو برای منچستریونایتدی که من عاشق سبک بازی‌ش هستم، یعنی مرگ همه‌ی اون ارزش‌ها..‌. مورینیو و دفاع اتوبوسیش واقعا بدترین هست. .