RT @PhytoIran: بطورکلی استفاده از هرگونه مواد آرایشی و رنگ مو در ۳ماهه اول حاملگی ممنوع است. از ماه چهارم به بعد می‌توانید از رنگ موهای فیتو استفاده کنید. .